Πεθαίνουν Στο Τέλος: ‘Βουντού digital EP’

En la entrevista que hemos publicado a Chain Cult nos hablan de diversas bandas recomendables de la escena griega y ateniense tanto de punk como de post-punk. Una de ellas es  Πεθαίνουν Στο Τέλος o Pethaίnoyn Sto Tέloς, que según el traductor de Google viene a significar Mueren al final, donde también está Vangelis, batería…